Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Environmental

Wereldwijd hebben we milieudoelstellingen bepaald voor 2030 en 2050, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het Akkoord van Parijs. We verminderen de ecologische impact van onze eigen activiteiten en helpen onze klanten hetzelfde te doen.

Onze impact op het milieu

We verplichten onszelf om in 2030 de uitstoot van de broeikasgassen van onze productielocaties, kantoren en voertuigen met minimaal 63% verminderd te hebben en in 2050 met 100%.Onze ecologische voetafdruk

Onze ecologische voetafdruk

  • Milieuverklaring
  • Energiebesparing en tegengaan van de klimaatopwarming
  • Vrijwaren van grondstoffen en recyclingCircular Economy

Circulaire economie

We dragen bij aan de circulaire economie door het recyclen en verzamelen van producten te promoten en wereldwijd grondstoffen te hergebruiken.Oplossingen voor duurzaam werken

Sustainability Management Services

We bieden via ons Sustainability Optimisation Programme diverse oplossingen aan om onze klanten te helpen een milieuvriendelijke benadering toe te passen.Milieu, gezondheid en veiligheid

Milieu, gezondheid en veiligheid

Al onze producten voldoen aan lokale, nationale en internationale richtlijnen op het gebied van gezondheid en veiligheid.Biodiversity & Environmental CSR

Biodiversiteit & milieuverantwoordelijkheid

We stimuleren onze medewerkers om actief deel te nemen aan deze activiteiten om de biodiversiteit en ecosystemen te beschermen:Onze betrokkenheid bij de doelstellingen van de VN voor duurzame ontwikkeling

Wij zetten ons in om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN te realiseren.

Lees meer