Cookiebeleid

Ricoh maakt gebruik van tools voor gegevensverzameling, zoals cookies, om uw ervaring met het gebruik van deze site te verbeteren. Informatie over het wijzigen van deze instellingen en over cookies vindt u hier.

Onze kijk op duurzaamheid

Om ons engagement op het vlak van duurzaamheid na te komen weten we dat we onze eigen impact moeten begrijpen, doelstellingen moeten bepalen en maatregelen moeten nemen. We zijn vastbesloten om via onze activiteiten maatschappelijke kwesties te helpen oplossen. We hebben dan ook een relevantieanalyse gedaan om onze prioriteiten te bepalen, voor een maximale impact. Daarnaast hebben we wereldwijde milieudoelstellingen en actieplannen bepaald in lijn met onze bedrijfsstrategie.

Onze betrokkenheid bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) werden door de Verenigde Naties geformuleerd in 2015. De 17 wereldwijde doelstellingen houden verband met belangrijke maatschappelijke kwesties. Ze vormen een oproep voor alle landen en ondernemingen om de handen in elkaar te slaan en een aantal van ’s werelds hoogdringende maatschappelijke en milieuproblemen aan te pakken. De SDG’s zijn goedgekeurd door alle 193 lidstaten van de VN in het kader van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Ricoh stelt de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen centraal in de groeistrategie van onze organisatie.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Maatschappelijke kwesties aanpakken via onze activiteiten

In 2014 en in 2017 hebben we een uitgebreide analyse gedaan om te bepalen welke duurzaamheidskwesties risico’s en/of kansen met zich meebrengen voor onze organisatie.


Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Op basis daarvan hebben we 7 thema’s bepaald, die afgestemd zijn op de volgende 12 SDG’s:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Onze 7 thema’s

 1. Creativiteit op het werk: we helpen klanten om creatiever en slimmer te werken met vernieuwende technologieën en diensten.
 2. Verbetering van de levenskwaliteit: we reiken oplossingen aan op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg door onze technologieën in te zetten. 
 3. Koolstofvrije samenleving: we streven ernaar om de uitstoot van onze eigen activiteiten tot nul te herleiden via uitgebreide energiebesparingsmaatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie te maximaleren.
 4. Circulaire economie: we dragen bij aan de verwezenlijking van een circulaire economie door het inzamelen en recyclen van gebruikte producten en door het gebruik van gerecyclede grondstoffen wereldwijd te bevorderen.
 5. Betrokkenheid van stakeholders: we werken samen met partners en creëren een win-win situatie, die bijdraagt aan onze organisatie, onze partners en de maatschappij.
 6. Innovatie: we bevorderen innovatie samen met universiteiten, onderzoeksinstituten en partners om maatschappelijke kwesties op te lossen door onderzoek en technologische ontwikkelingen.
 7. Diversiteit & Inclusiviteit: we zorgen voor diversiteit en inclusiviteit in de werkomgeving, waardoor medewerkers zich gewaardeerd voelen.


De onderstaande illustratie toont het verband tussen onze 7 thema’s, het evenwicht tussen de drie P's (Prosperity, People en Planet – onze filosofie voor een duurzame samenleving) en de samenhang met de 12 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen waar Ricoh een verschil kan maken:

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

Case study: Ons partnerschap met de Universiteit Utrecht - Interactief & collaboratief leren

De Universiteit Utrecht is een pleitbezorger van het gebruik van technologie om de leerervaring van studenten te verbeteren. Om de samenwerking tussen studenten aan te moedigen hebben we samengewerkt met de universiteit aan een Teaching & Learning Lab uitgerust met diverse van onze producten, zoals videoconferentiesystemen, Theta-camera’s, interactieve whiteboards en projectoren. Dit jaarlijkse programma is bedoeld om projecten en activiteiten uit te werken om studenten, docenten en onderzoekers optimaal te laten gebruikmaken van technologie bij het lesgeven en leren.

Onze wereldwijde milieudoelstellingen

Wereldwijd hebben we milieudoelstellingen bepaald voor 2030 en 2050, in overeenstemming met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN en het Akkoord van Parijs. We verminderen de ecologische impact van onze eigen activiteiten en helpen onze klanten hetzelfde te doen.

We verplichten onszelf om in 2030 de uitstoot van de broeikasgassen van onze productielocaties, kantoren en voertuigen met minimaal 63% verminderd te hebben en in 2050 met 100%. In het verlengde hiervan gaan we het gebruik van nieuwe grondstoffen verminderen met 50% tegen 2030 en met 93% tegen 2050.

Deze doelstellingen staan in onze Milieuactieplannen. We werken aan de verbetering van onze eigen processen, systemen en infrastructuur om onze milieu-impact te verminderen.

Onze toewijding om onze plannen te verwezenlijken werd kracht bijgezet in 2017 toen we ons als eerste Japanse organisatie aansloten bij RE100. Een samenwerkingsverband van de meest invloedrijke ondernemingen ter wereld die vastbesloten zijn om 100% hernieuwbare energie te gebruiken.

Onze duurzaamheidsinspanningen

 • Sustainability - People

  People (Medewerkers)

  Een positieve en langdurige impact hebben op de gemeenschappen waar we actief zijn, is voor ons heel belangrijk. Ontdek onze acties.

 • Duurzaamheid en de planeet

  Planet (Planeet)

  Ons engagement om de planeet te beschermen, gaat verder dan het verkleinen van onze eigen ecologische voetafdruk. We ondersteunen ook onze klanten om hun eigen voetafdruk te verkleinen.

 • Duurzaamheid - Bestuur & beleidslijnen

  Bestuur & beleidslijnen

  Wij verbinden ons ertoe om op integere manier zaken te doen en daarbij strikte ethische normen na te leven, in overeenstemming met de wetgeving en de regelgeving in de sector.