bedrijven betreden een nieuw tijdperk van decentralisatie

Printen Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Bedrijven betreden een nieuw tijdperk van decentralisatie

Vilvoorde, 16 februari 2012 – Uit cijfers van een nieuw onderzoek van Ricoh blijkt dat tegen 2020 bedrijven naar een nieuw gedecentraliseerd model zullen evolueren onder invloed van nieuwe technologieën op de werkvloer. Het onderzoek, dat door de Economist Intelligence afdeling werd uitgevoerd, toont dat maar liefst 63 % van de bedrijfsleiders van mening is dat ondernemingen zullen overstappen naar een meer gedecentraliseerd model en dat beslissingen zullen verschuiven van de centrale bestuursraden naar individuele werknemers. 

Het nieuwe tijdperk zal heel verschillend zijn van de gedecentraliseerde structuren uit het verleden. Deze oogstten veel kritiek omwille van hun inefficiëntie, dubbel werk en gebrek aan een consistente strategische aanpak,” zegt David Mills, Executive Vice President, Operations bij Ricoh Europe.

We denken dat bedrijven meer gericht zullen zijn op processen die ervoor zorgen dat kritische informatie centraal beheerd wordt en dat werknemers gegevens kunnen ontvangen, bijhouden en vinden. Hierdoor wordt het beslissingsproces minder hiërarchisch en centraal, waardoor werknemers die in direct contact staan met klanten snel belangrijke beslissingen kunnen nemen.”

Een nauwere samenwerking met klanten stimuleren is noodzakelijk gezien bedrijfsleiders ervan overtuigd zijn dat consumenten tegen 2020 de belangrijkste bron van ideeën zullen zijn voor nieuwe producten of diensten.  Bovendien is 86% van de bedrijfsleiders ervan overtuigd dat klanten deel zullen uitmaken van het interne beslissingsproces en dat projectteams leden zullen bevatten van buiten de organisatie zoals consumenten of zakenpartners.

Aan de basis van een succesvolle decentralisatie in 2020, ligt een netwerk van geïntegreerde processen waarmee informatie beheerd wordt en toegankelijk is voor medewerkers waar dan ook zodat ze beslissingen kunnen nemen.  In de toekomst zullen ook experts buiten de organisatie hun input moeten kunnen geven en informatie kunnen terugvinden om in naam van een bedrijf op te treden. 85.7 % van de bedrijfsleiders gaat akkoord met het feit dat projectteams mensen zullen bevatten van buiten hun organisatie (bijvoorbeeld klanten, partners, gemeenschappen).

Informatie zal ook gecreëerd, beheerd en teruggevonden moeten worden door gespecialiseerde medewerkers. Een central beheer is essentieel om de kritische gegevens, het meest waardevolle bezit van bedrijven, te beschermen. Dit is echter een hele uitdaging omdat momenteel 43% van alle kritische documentverwerkingsprocessen in Europese bedrijven op papieren documenten gebaseerd zijn en omdat amper 22% een volledig geautomatiseerde workflow heeft geïmplementeerd.1

 “In het nieuwe tijdperk van decentralisatie, zullen bedrijven zich steeds meer moeten aanpassen aan de digitale realiteit, vooral als hun informatie beschikbaar moet zijn voor medewerkers waarvan er veel virtueel actief zijn”, aldus Mills.

Door de juiste partners te kiezen voor de optimalisering van kritische processen, zijn bedrijven zeker dat hun informatie veilig is. Bovendien moet deze informatie ook makkelijk beschikbaar zijn voor medewerkers en projectteams zodat ze kunnen handelen in het voordeel van het bedrijf. Dankzij deze aanpak kunnen ze dubbel werk vermijden, consistent zijn en vooral een duidelijke kijk krijgen van de kostimpact op een bedrijf.”

De Economist Intelligence afdeling ondervroeg 567 bedrijven in september en oktober 2011 over hun verwachtingen betreffende de technologische impact op hun organisatie in de toekomst. Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd. 32% van de respondenten waren afkomstig uit Europa, 29% uit Noord-Amerika en 28% uit Azië en de Pacific. Ze waren actief in meer dan 20 verschillende sectoren, met een prominente vertegenwoordiging van financiële diensten, de publieke sector (waaronder de gezondheidszorg), onderwijs, professionele diensten, IT en productie. 46% van de respondenten waren kaderleden werkzaam in bedrijven van verschillende omvang. 43% had een jaarsalaris van 500.000 dollar of meer.

Het volledige rapport vindt u hier www.ricoh.be/nl/thoughtleadership

1Studie uitgevoerd door Coleman Parkes Research: Process Efficiency Index: http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/benl

,
Over Ricoh Belgium
 
Al sinds de oprichting in 1985 is Ricoh Belgium steeds mee geëvolueerd met zowel de markt als de technologie. Naast de rol van leverancier van kantooruitrusting stelt Ricoh Belgium vandaag aan haar klanten afdrukoplossingen (Office Solutions) voor, documentbeheer (Managed Document Services), toestellen voor printproductie (Production Printing) en het beheer van IT-diensten (IT Services). Doelstelling van Ricoh Belgium is om het volledige beheer van zowel de documentenstroom als de IT-infrastructuur van zijn klanten te verzekeren. Daarvoor kan het terugvallen op de performantie van haar technologie, op een consistent aanbod van diensten en op de kwaliteit van haar teams. Door het leveren van zowel diensten, consultancy, software als apparatuur aan kleine, middelgrote en grote ondernemingen, positioneert Ricoh Belgium zich als ‘one stop shop’ voor het moderniseren van werkruimtes, het verbeteren van documentprocessen, het verhogen van de performantie en het laten stijgen van de winstgevendheid.

Voor meer informatie: www.ricoh.be, tel +32 2 558 22 11, e-mail info@ricoh.be

Perscontact

Voor meer informatie of een interview, contacteer
Luc Engelbos bij Blue Chilli
Tel.: +32 (0) 495 30 29 99
E-mail: luc@bluechilli.be

Naar boven